Wij maken datagedreven werken succesvol. Met heldere inzichten die leiden tot meetbaar resultaat. Door ons aanstekelijk enthousiasme ontstaan datagedreven organisaties waar je blij van wordt. 

Wij maken datagedreven werken succesvol. Met heldere inzichten die leiden tot meetbaar resultaat. Door ons aanstekelijk enthousiasme ontstaan datagedreven organisaties waar je blij van wordt. 

Toggle offcanvas area

Data-driven Facility Management.  

De rol van data in het facilitair bedrijf wordt steeds belangrijker. Ga van proces-gestuurd naar datagestuurd. 

Centrale data beheeersing

3e partij en interne gegevens koppelen en benutten voor meer controle en inzicht.

Procesbeheersing

Maak datagedreven beslissingen en onderbouwde keuzes voor besparingen.

Voorspellende data

Ga van beschrijvend naar voorspellend en anticipeer hierop.

Wat verstaan we onder datagedreven facility management?

Het vermogen om datagedreven beslissingen te maken bepaalt in steeds grotere mate hoe toekomstbestendig een organisatie is. 

Dat geldt des te meer voor het facilitaire bedrijf. Vaak is deze afdeling verantwoordelijk voor tal van processen waar behoorlijke hoeveelheden gegevens over worden gegenereerd. Inzicht in deze data en het benutten ervan is cruciaal. 

Bezettingsgraadanalyse

Is er inderdaad over- of onderbezetting van de ruimtes? Hoe kan dit beter worden gemonitord en zijn er optimaliseringskansen? Kan de beschibare data worden benut om een strategisch huisvestingplan mee te creëren?

Onderhoud & Service

Kan de servicedienst beter worden ingericht? Bijvoorbeeld door het proces rondom storingsmeldingen beter te stroomlijnen? Waar zitten de bottlenecks en kan er meer flexibel worden gepland op basis van de data?

Schoonmaak

Zijn er nog verbeteringen nodig rondom het schoonmaakproces? Bijvoorbeeld door drukte mee te nemen in de planningen? Door middel van data kan beter worden gemonitord en samengewerkt met derde partijen.

Maaltijdvoorziening

Kan het menu worden verbeterd om zo klanttevredenheid te verbeteren? Of zijn er kansen om voedselverspilling tegen te gaan door de verwachtte vraag te gebruiken voor inkoop?

"Dankzij waardevolle inzichten weten we waar de meeste impact te maken is."

Paul Keusters, Hoofd Facilitair bedrijf Ziekenhuis Gelderse Vallei