Wij maken datagedreven werken succesvol. Met heldere inzichten die leiden tot meetbaar resultaat. Door ons aanstekelijk enthousiasme ontstaan datagedreven organisaties waar je blij van wordt. 

Wij maken datagedreven werken succesvol. Met heldere inzichten die leiden tot meetbaar resultaat. Door ons aanstekelijk enthousiasme ontstaan datagedreven organisaties waar je blij van wordt. 

Toggle offcanvas area

"Datatechnieken toepassen voor sociale vraagstukken."

“Datatechnieken toepassen voor sociale vraagstukken.”

Hoe kunnen gemeenten de kracht van Artificial intelligence en machine learning inzetten voor relevante sociale vraagstukken? Om dit te onderzoeken, startte VNG Realisatie in 2020 met het Machine Learning Lab. 

Strategy01 was betrokken in een eerste fase van dit project dat werd geïnitieerd door de gemeente Eindhoven.  “De gemeente wil graag beter kunnen voorspellen wanneer een inwoner economisch dakloos wordt, om zo ellende voor die inwoner en (maatschappelijke) kosten te voorkomen.”

 Machine learning lab

Binnen het Machine learning lab kunnen gemeenten sociale vraagstukken indienen die worden onderzocht aan de hand van toepassingen van algoritmes en data. De gemeente Eindhoven brengt hierbij het eerste vraagstuk in dat wordt onderzocht.

Door datasets te onderzoeken met machine learning, verwacht de gemeente bepaalde patronen te vinden waarmee ze succesvolle interventies kan ontwikkelen. Daarvoor worden allerlei datasets onderzocht, zowel openbare data als die van de overheid en private partijen. Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek dat VNG Realisatie deed ging over welke datasets beschikbaar zijn en hoe je voldoet aan de privacy-eisen die aan dit soort onderzoeken worden gesteld.

Patronen in data

VNG Realisatie verwacht dat er transparante algoritmes worden ontwikkeld, die patronen in data vinden waarmee gemeenten aan de slag kunnen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Die algoritmes zouden dan via VNG Realisatie voor alle gemeenten beschikbaar komen.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie in opdracht van VNG Realisatie geschreven door Marieke Vos.

Meer weten over data analyse en dataprojecten? Neem contact op. 

1920 1080 Strategy01